Naslovna > Privacy Policy

1. Opšta pravila korišćenja:

Booking Travel  (u daljem tekstu internet sajt) je turistički portal sa web adresom www.bookingtravel.co.rs

Osnovni cilj internet sajta je grupisanje i emitovanje turističkih ponuda namenjen oglašivačima i korisnicima za korišćenje (sva lica koja se posetom internet sajtu, upoznaju sa sadržajem koji navedeni sajt emituje).

Pod oglašavanjem na internet sajtu se podrazumevaju svi načini oglašavanja (turističke ponude, hotelske ponude, avio karte, oglasi, baneri, PR tektsovi i drugi.) Pod pojmom elementi oglasa podrazumeva se sve ono što je navedeno u oglasu od strane oglašivača (objekti u kojima je ponuđen smeštaj, prevoz koji se organizuje u okviru aranžmana i razne druge usluge ponuđene u okviru oglasa).

Na sajtu www.bookingtravel.co.rs se oglašavaju i promovišu, pod posebnim cenama sa popustom turističke ponude trećih lica. Portal Bookingtravel ne posreduje u prodaji već je samo oglasni portal. Rezervacije, dogovori oko slobodnog smeštaja i termina – direktno sa vlasnikom smeštaja.

Internet sajt BookingTravel.co.rs se obavezuje da će obezbediti tehničke preduslove (postavljanje ponuda/oglasa i njihovo pretraživanje i prikazivanje).

Ova pravila važe za sva lica koja se posetom internet sajta putem internet mreže upoznaju sa sadržajem koji sajt BookingTravel.co.rs emituje.

Dogovori koji su postignuti između oglašivača i korisnika kao posledica oglašavanja i reklamiranjana na sajtu BookingTravel.co.rs, zaključuju se i sprovode bez učešća internet sajta, te stoga internet sajt ne odgovara ni za jednu obavezu nastalu iz takvog ugovornog odnosa.

Prilikom online rezervacije (smeštaj, apartmani) BookingTravel.co.rs je jedino i isključivo posrednik između korisnika i pružalaca usluga – oglasni portal . Korisnik prihvata da se pri svakoj od rezervacija primenjuju opšti uslovi i pravila korišćenja pružalaca usluga.
Sve troškove koji se tiču usluga pružalaca usluga, korisnik plaća neposredno i direktno pružaocu usluga kod koga je konkretna rezervacija izvršena.

Internet sajt BookingTravel.co.rs koji posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja BookingTravel.co.rs. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje BookingTravel.co.rs, ukoliko ne krše pravila korišćenja.

BookingTravel.co.rs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja saradnika, partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice.

Korišćenjem bilo kog dela internet sajta BookingTravel.co.rs i svih njegovih delova automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Sve sadržaje internet sajta koristite na vlastitu odgovornost i internet sajt se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njegovim korišćenjem. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta, molimo Vas da odmah prekinete dalji pregled sadržaja i isti napustite.

2. Zaštita prava, zabrane i odgovornost za sadržaj ponude/oglasa:

Internet sajt BookingTravel.co.rs Vam prikazuje podatke i ostale informacije koje su mu dostavljene od strane oglašivača ili pružalaca usluga, i ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržaj, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na internet sajtu.

Takođe internet sajt ne snosi odgovornost niti garantuje za usluge koje su prikazane i izvršene od strane pružalaca usluga, niti za bilo kakvu štetu koja se može pripisati pružaocima usluga, kao što je otkazivanje rezervacije, prebukiranost, druga cena od oglašene, štrajk, viša sila ili bilo koji drugi događaj koji je izvan kontrole. U slučaju otkazivanja rezervacije, korisnik je dužan da kontaktira direktno i neposredno pružaoca usluga kod koga je rezervacija izvršena.

Internet sajt nema odgovornost za tekstove i fotografije koje oglašivač emituje prilikom postavljanja ponude/oglasa.

Svi sadržaji, informacije, servisi i proizvodi koji se pojavljuju u okviru internet sajta dostupni su “onakvi kakvi jesu”, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu.

Internet sajt ne garantuje da na stranicama neće biti grešaka ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku. U slučaju da dođe do pada sistema i gubitka informacija oglašivača, isti se slaže da internet sajt neće odgovarati za naknadu štete. Ni pod kojim okolnostima intrenet sajt nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada internet sajta.

Internet sajt se izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

  •  korišćenja internet sajta
  •  korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa internet sajta
  •  informacija na internet sajtu
  •  postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na internet sajtu, upotrebe,nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova
  •  za kvalitet usluge koju korisnik dobija kupovinom na sajtu oglašivača

Korisnici su dužni da koriste internet sajt i njegove funkcije samo u okviru postojećih tehnologija. Zabranjeno je korišćenje svih drugih tehnologija i metoda kojima se može izvršiti zloupotreba sadržaja i prava internet sajta.

Sve aktivnosti koje su usmerene na otežavanje ili onesposobljavanje rada, kao i na onemogućavanje korišćenja internet sajta su zabranjene.

Korisnicima je dozvoljeno gledanje, štampanje i preuzimanje podataka sa internet stranica na privatni medij, isključivo ako se to vrši u privatne i nekomercijalne svrhe. Svako dalje iskorišćavanje preuzetih podataka, a posebno iskorišćavanje u komercijalne svrhe, zabranjeno je i strogo kažnjivo po Zakonu.

Zabranjeno je lobiranje i kontaktiranje oglašivača sa namerom oglašavanja njihovih usluga na internet sajtovima iste ili slične tematike.

Internet sajt nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača ili korisnika internet sajta, baziranu na povredi bilo kog autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

BookingTravel.co.rs posebno ne preporučuje nijednog pružaoca usluga.

3. Generalna pravila za oglašivače:

Internet sajt koliko je to moguće kontroliše sadržaj koji objavljuje oglašivač, ali ne može garantovati tačnost, poreklo ili kvalitet takvog sadržaja. Iz istih razloga internet sajt ne odgovara za moguće štete nastale upotrebom stranica BookingTravel.co.rs, ali će učiniti sve da spreči objavljivanje ilegalnog ili neprimerenog sadržaja.

Korišćenjem usluga internet sajta, oglašivač prihvata punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog sadržaja dostavljenih informacija.

Postavljanjem ponude/oglasa, oglašivači se slažu i daju dozvolu internet sajtu da o svom trošku vrši promociju ponude/oglasa na sve zakonom dozvoljene marketinške načine, među kojima su i njihovo emitovanje preko drugih internet sajtova, raznih drugih medija i vidova oglašavanja (Internet socijalne mreže, TV, radio, novine…), kao i emitovanje oglasa prilikom slanja određenih elektronskih poruka.

Zabranjeno je lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, kompanije, preduzeća ili institucije, kao i objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane.

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmenjivanje sadržaja koji krše postojeće državne ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički, ilegalan, pornografski ili šovinistički, te štetan na bilo koji drugi način.

Zabranjeno je širenje bilo kakvog sadržaja za koje oglašivač nema autorska prava.

4. Izmena oglasa, ograničavanje emitovanja, njihovo blokiranje, brisanje i ostale mere:

Internet sajt zadržava pravo da privremeno obustavi mogućnost postavljanja i prikazivanja oglasa ukoliko to prevazilazi kapacitete ili tehničke mogućnosti sajta, ili usled unapređenja funkcionisanja istog (npr. radovi na održavanju mreže).

Internet sajt zadržava pravo da ograniči broj unešenih oglasa i reklama na dnevnom, sedmičnom, mesečnom ili na bilo kom drugom vremenskom periodu iz tehničkog, komercijalnog ili bilo kog drugog razloga.

U slučaju da dođe do pada sistema i gubitka informacija koje su unete u bazu internet sajta, oglašivači se slažu da internet sajt neće odgovarati za naknadu štete, i da će se smatrati da je pad sistema posledica više sile.

5. Autorska prava:

BookingTravel.co.rs je preduzeo sve neophodne mere radi zaštite ličnih podataka korisnika. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za rad.

Internet sajt raspolaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka).

Ni jedan deo internet sajta, niti ceo sajt, ne mogu biti kopirani, reprodukovani, distribuirani i prenošeni bez prethodne pisane saglasnosti autora sajta i svako neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez prethodne dozvole, smatra se kršenjem autorskih prava internet sajta i podložno je tužbi.

Imena kompanija i proizvoda na ovom sajtu mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku koja je u vlasništvu kompanije i kao takve su i predstavljene.

Zabranjeno je korišćenje tuđeg žiga i drugih autorskih prava lica koja su ih predstavila na internet sajtu BookingTravel.co.rs

Booking Travel portal može podeliti podatke o korisniku u svrhu svoje i zaštite, kao i u svrhu zaštite drugih lica. Takođe,može otkriti identifikacione lične podatke korisnika kad postoji indicija da će njihovo otkrivanje pomoći u sprovođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga.

Ukoliko smatrate da je BookingTravel.co.rs povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

6. Email newsletter:

Unosom email adrese potvrđujete da ste pročitali i da se slažete sa uslovima i pravilima korišćenja navedenim u ovom dokumentu, kao i da ste saglasni da na vaš mail stižu obaveštenja i poruke reklamnog karaktera.

Promotivne e-mail poruke se šalju samo korisniku koji je uneo svoju e-mail adresu u naš newsletter. Korisnik u svako doba može uskratiti svoju saglasnost za primanje promotivnih e-mail poruka tako što će u mailu odabrati opciju otkazivanja slanja ovih poruka ili slanjem e-mail poruke.

7. Reklamacije:

Korisnik sajta ima pravo na reklamacije i dodatna pojašnjenja, koja može poslati na e-mail.

8. Promene pravila i uslova korišćenja internet sajta:

Internet sajt www.bookingtravel.co.rs može da promeni ili ukine servis s vremena na vreme iz bilo kog razloga, sa najavom ili bez nje.

Takođe, zadržava pravo i da promeni pravila i uslove korišćenja, bez prethodne najave.

Korisnici i oglašivači su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su kontinuiranim korišćenjem www.bookingtravel.co.rs portala, ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem. Ukoliko u roku od 30 dana spor ne bude rešen, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.

Za sve informacije ili dodatna pitanja možete se obratiti na mail.